Se film från fredsbönen i Fisksätra på pingstdagen 31 maj 2020. I år hade vi även en fredsvandring innan fredsbönen. Vi vandrade i Fisksätra och lyssnade på bön och tal från företrädare för olika religioner. Guds Hus tackar alla som deltog, med medverkan av judar, muslimer, kristna och alla som ville vara med i gemenskapen.

Bakgrund: 2003 hölls den första gemensamma fredsbönen på en fotbollsplan i Fisksätra. På årsdagen firas religionsdialogens start med läsningar ur våra religiösa skrifter, betraktelser, sånger och framför allt bön om fred på några av alla de språk som talas i Fisksätra.

I Guds Hus erbjuder vi mötesplatser där olikheter bryts och delas för vi tror att verklig förändring sker när ett Jag möter ett Du. Det kommer vi verka för så att vi alltmer kan vara en inkluderande gemenskap mitt i mångfaldens utmaningar. Det är bara så vi skapar en hållbar värld.

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons