I Guds Hus i Fisksätra, Nacka, samarbetar Nacka församling, Stockholms katolska stift och muslimernas förening sedan 15 år tillbaka. Idag arrangeras bland annat kulturfestivaler, fredsböner, dialogsamtal, cafeföreläsningar, ett omfattande socialt arbete tillsammans med Stockholms Stadsmission, studiebesök, medverkan på konferenser nationellt och internationellt. Nacka församling har sålt mark till muslimerna så att en moské kan uppföras i direkt anslutning till kyrkobyggnaden som står där idag. Ett inglasat gemensamt inomhustorg ska byggas för att binda samman de två byggnationerna.

Syfte med projektet:
Att marknadsföra Guds Hus som en progressiv och inspirerande samarbetsmodell för hur olika religiösa samfund kan hitta former för ett lokalt samarbete och därigenom öka förståelsen för det annorlunda i andra religiösa och kulturella traditioner, samt bidra till samhällets arbete för integration och människor som lever i social utsatthet.

Mål med tjänsten:
Att sprida samarbetsmodellen och planerna den kommande byggnaden som en framtidsinriktad och inspirerande förebild för fred och integration med olika religiösa samfund. Motivera till ett personligt engagemang för Guds Hus för att därigenom öka intäkterna till den gemensamma insamlingen som pågår till båda byggnationerna.

Arbetsuppgifter:
Kommunicera med Major Donors, värva nya månadsgivande, driva kampanjer, producera trycksaker, samt kommunikation i sociala medier.

Kvalifikationer:
Utbildning inom kommunikation samt erfarenhet av insamlingsarbete.

Meriterande:
Har arbetat med insamlingsverksamhet i idéburen organisation.

Projekttid: 1/1 – 31/12 2018. Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 15/12

Skickas till carl.dahlback@svenskakyrkan.se

Kontakt:
Carl Dahlbäck, kyrkoherde Nacka församling,
tfn: 0706-88 53 10 och
Lennart Koskinen, ordförande Insamlingsstiftelsen Guds Hus, tfn: 070-860 71 45