Värdegrund för Guds Hus och Källan i Fisksätra

Inledning
Dokumentet formulerar värdegrunden för det interreligiösa och interkulturella samarbetet i Guds Hus och Källans regi i Fisksätra. Det klargör det vi har gemensamt i våra olika uppdrag och bidrar till att skapa tillit och tydlighet, både internt och externt. Värdegrunden är ett etiskt styrdokument för vår nutid och framtid.

Vad vi vill

 • samla människor av olika tro- och livsåskådning till en lokal samverkan i Fisksätra
 • vara en enande kraft i lokalsamhället och en resurs i arbetet för fred och mänskliga rättigheter
 • motverka främlingskap och motsättningar mellan människor
 • inspirera till glädje över, och tillit i, en kulturell och religiös mångfald

Hur vi gör

 • utgår från vår gemensamma samhörighet som människor
 • är en mötesplats över religions-, kultur- och sociala gränser
 • bygger på gyllene regeln om att behandla andra som man själv vill bli behandlad
 • ger stöd till människor i utsatthet och utanförskap
 • är ett konkret uttryck för fred genom religionsmöten i dialog och handling
 • skapar rum för människor att ta sin tro och sitt eget liv på allvar
 • utgår från tron på att Gud är barmhärtig och kärleksfull, och skapare av himmel och jord

Etiskt förhållningssätt
Vi är väl grundade och trygga i våra respektive traditioner.
Vi har mod att möta varandra med öppet sinne och söker förstå det annorlunda hos den andre.
Vi visar respekt för varandras särart, olikheter och tro.
Vi bygger tillit genom förtroendefulla relationer och bär hoppet om framtiden tillsammans.

Nacka församling 2018-09-05

Carl Dahlbäck, Kyrkoherde Nacka församling
Javed Ahmed, Ordförande Muslimernas förening i Nacka
Stefan Herczfeld, Koordinator Stockholm Katolska stift
Marika Markovits, Direktor Stockholms Stadsmission

» Ladda ner Guds Hus värdegrund (pdf-fil)

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.

Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner