Hitta till ossAdress
  • Besöksadress: Fisksätra torg, Fisksätra (Nacka)
    Postadress: Guds Hus, c/o Nacka församling, Box 31, 131 06 Nacka
Åk hit kommunalt
  • Från Slussen: Saltsjöbanan, station Fisksätra
    Från Forum Nacka: Buss 465, hållplats Fisksätra station
    Hitta busstider på www.sl.se

 

SVENSKA KYRKAN
KÄLLAN: FISKSÄTRA RÅD- OCH STÖDCENTER
GUDS HUS VÄNFÖRENING
MUSLIMERNAS FÖRENING I NACKA
STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT
FISKSÄTRA KYRKA

 

Muslimer och kristna har startat ett unikt fredsarbete med namnet Guds Hus i Fisksätra.

Vi ska bygga ett inomhustorg och en moské som binds ihop med Fisksätra kyrka. Vi tror att Guds Hus blir det första i sitt slag i världen och att det är särskilt angeläget för vår tid idag. Guds Hus är ett levande bevis på hur religion kan vara en enande kraft i ett område med 80 nationer och 120 språk. Därför vänder sig de tre församlingarna till allmänheten för att få stöd att bygga Guds Hus.

I åtta år har Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift, Muslimernas förening och Stockholms stadsmission samarbetat i Källan: Fisksätra råd- och stödcenter. Här erbjuder man hjälp att orientera sig i det svenska samhället, socialt, existentiellt, kulturellt och religiöst. Källan får över två hundra besök i veckan.

I Källan får man ett socialt sammanhang och träffar vänner. Man stärker sina sociala nätverk och kan få hjälp med bland annat kontakter i samhället och att lära sig tala och skriva svenska. Framgången för Källan sporrade till ännu mer samverkan, och där ur växte idén om att bygga ett Guds Hus.

Avsikten är inte att blanda samman religionerna, utan att skapa en mötesplats och förstärka det pågående arbetet för fredlig samexistens. Stiftelsen ska också uppmuntra Guds Hus-liknande idéer på andra håll.

Guds Hus behövs av flera skäl. Verksamheterna i Fisksätra behöver en plats att vara på, och det är naturligt att vi fortsätter att fördjupa samarbetet genom att även dela tak.

Men starka praktiska skäl följs också av viktiga ideologiska ställningstaganden. Vi arbetar för främlingsvänlighet och för att stärka religionsfriheten, i en tid av polarisering och misstänksamhet.

Guds Hus visar mot den positiva verklighet som bottnar i religionernas fredsbudskap, en viktig signal in i en tid av strävan och motsättningar. Freden börjar vid den egna dörren, till exempel i Fisksätra.

Dialog mellan olika religioner finns glädjande nog på många håll i Sverige och i världen. Men en fysisk samexistens mellan kristna och muslimer som bygger på konkret handling, (diapraxis), är unikt. Ambitionen att binda samman den befintliga kyrkan med en moské finns bara på ett ställe i världen; “Fisksatra, Sweden”.
Nej. Judar, kristna och muslimer tror på en och samma Gud, Abrahams Gud, men vi har olika religioner. Vi varken vill eller kan blanda ihop våra religioner. Guds Hus arbetar med respekt för varandras religioner, riter och kulturella uttryck.

Guds Hus ger tillfälle för troende ur olika traditioner att se varandra, att mötas, att bli vänner och att samtala med varandra – både om andliga och världsliga ting.

Helt enkelt därför att det inte finns någon judisk församling i Fisksätra. Om det hade funnits en sådan är det vår övertygelse att vi hade samverkat med den också.
Detta projekt handlar inte bara om att bygga en moské. Vi vill bygga både en moské och ett inomhustorg. Dessa båda enheter ska bindas samman med Fisksätra kyrka för att bli Guds Hus. Där kommer vi att ha seminarier om bl a fredsarbete och religionsdialog. Vi kommer också att fortsätta på den inslagna vägen med gemensamt socialt arbete. Vi siktar på att ha tillräckligt med pengar för att kunna sätta spaden i jorden under 2018!
40 miljoner kronor inklusive projektering, reserv och moms.
Den planerade Insamlingsstiftelsen Guds Hus ska ha två uppgifter. Den ena ska vara att samla in pengar för att bygga Guds Hus. Den andra uppgiften ska vara att hjälpa till att sprida Guds Hus-idén, som handlar om att skapa fred genom religiös, kulturell och social samverkan. Det kan gälla även andra religioner än kristna och muslimer och det kan gälla andra sociala sammanhang än de som finns i Fisksätra.
I styrelsen för Insamlingsstiftelsen Guds Hus ingår ledarna för de tre samfunden. Det är Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling, Awad Olwan, imam i Muslimska föreningen i Nacka och Stefan Herczfeld, utvecklingschef Stockholms Katolska stift. Styrelsen består dessutom av Lennart Koskinen, biskop emeritus, Helle Klein, präst och chefredaktör för Dagens Arbete, Vanja Möller Zouzouho, styrelseledamot i StreetGäris, Zinat Pirzadeh, författare och komiker, Muhammad Muslim Eneborg, imam i Ayshamoskén samt Wanja Lundby Wedin, förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen. Styrelsen har valt Lennart Koskinen till ordförande och Vanja Möller Zouzouho till vice ordförande.
Bygget av Guds Hus kommer i först hand att bekostas av insamlade medel.

Vi har nu startat en insamling bland allmänheten. Vi räknar också med stöd från stiftelser, fonder, företag, organisationer och donatorer.

Presskontakt

 

 

Vår logotyp

Varje bokstav i orden har två färger. Det är en symbol för att kristna och muslimer arbetar tillsammans i Guds Hus. Många olika färger står för en mångfald av människor som deltar tillsammans.

Vår symbol

V-tecknet används ofta som fredssymbol. En hand med två uppsträckta fingrar kan också vara en symbol för att det finns en Gud och två religioner i Guds Hus.

Många färger och uppsträckta fingrar symboliserar ett hus med många etniciteter, och de starka färgerna för tankarna till vårt viktiga arbete med barn.