Samarbetspartners

I fredsprojektet Guds Hus arbetar människor med muslimsk, katolsk och protestantisk tro och med olika kulturella traditioner tillsammans. Alla de aktiviteter som genomförs av Muslimernas förening i Nacka, Stockholms Katolska stift och Svenska kyrkan, Nacka församling, är tillsammans ett vittnesbörd om styrkan och hållbarheten i detta samarbete.

Ett konkret exempel är Källan: Fisksätra råd- och stödcentrum, som drivs av Stockholms stadsmission i samverkan med församlingarna. Fredsarbete på religionsdialogens grund utövas praktiskt i det kunskapsprogram som Guds Hus vänförening genomför varje år.

Läs här om de organisationer som medverkar!


Guds Hus Vänförening

Guds Hus har väckt stort intresse både i Sverige och internationellt. Många vill följa arbetet och ta del av våra erfarenheter och kunskaper. Andra vill mer aktivt medverka. Vi har tagit emot hundratals studiebesök och fler är planerade. Två ministrar har besökt oss i Fisksätra.

För att ge fler möjlighet att finnas med i detta nyskapande arbete bildades under hösten 2012 Guds Hus Vänförening. Den är en informationskälla till dialog och samverkan mellan de olika trossamfunden och kommer att erbjuda studiecirklar, dialogsamtal, seminarier, studieresor, fester och familjeverksamheter mm.

Guds Hus Vänförening tar inte ställning i religiösa frågor. Däremot vill den stödja dialog och samverkan över religions- och kulturgränser som uttrycks i Guds Hus Värdegrund. Alla, troende eller icke troende, är välkomna att bli medlemmar.

Som medlem får du
  • Information om Guds Hus pågående arbete.
  • Inbjudan till bl a caféföreläsningar, dialogkvällar, studiecirklar, studieresor mm.
  • Möjlighet att själv vara volontär i verksamheten.
  • Med medlemskap bidra till att Guds Hus i Fisksätra förverkligas.

Medlemsavgiften är 100 kr/år. Är Du ungdom under 25 år, pensionär, studerande eller arbetslös, är avgiften 50 kr/år. Sätt in avgiften på Guds Hus Vänförenings plusgiro 66 14 49 – 9. Skriv namn, adress och e-postadress på talongen.

Läs mer:  www.gudshusvan.se