Idag finns kyrkan, resten ska vi bygga

Kyrkan i Fisksätra har tre nivåer. I källaren finns lokaler för bl a administration och lager. På nästa nivå, med ingång från Fisksätra torg, finns kök och lokaler där bland annat Källan: Fisksätra Råd- och stödcenter har sin verksamhet. På det övre planet finns den stora salen som används för mässor, teaterföreställningar och andra aktiviteter.

Det är det övre planet som ska byggas samman med den nya moskén genom en gemensam cafédel. Draken Arkitektur AB har ritat de nya lokalerna för Guds Hus.


Idag finns kyrkan, resten ska vi bygga

I bygglovshandlingarna beskrivs Guds Hus så här: “Guds Hus kommer att bli en byggnad som består av två hus, sammankopplade med en mittdel. Idémässigt är projektet ett samarbete mellan religioner på lika villkor. Ömsesidigt utbyte grundat på respekt för varandra men absolut ingen sammanblandning av religionerna. Byggnadsmässigt är tanken är att ansluta det nya till det gamla genom volymernas samspel: enkla kubiska byggnadskroppar, två högre på var sida som rymmer de religiösa rummen, och en lägre mittdel med entré och gemensamma lokaler. Det kommer att finnas tydliga skillnader: fönstertyper, glaspartier och fasaddetaljer gör det tydligt för alla vad som är kyrka och vad som är moské. Kyrkans mörkbruna fasadtegel ska dock användas även för moskédelen.”

GLASAT TAK OCH VÄGGAR

Kyrkan och moskén kommer att förbindas genom ett innetorg. Det kommer att ha ett glasat tak och glasade väggar. Detta byggnadssätt signalerar att Guds Hus är öppet mot både Gud och samhället. Men också att Guds Hus är öppet för alla människor som vill komma in.

GUDS HUS KOMMER ATT HA TVÅ ÄGARE

Guds Hus kommer att ägas av två parter; dels Nacka församling som redan äger kyrkan och som kommer att äga det glasade innetorget, dels Muslimska föreningen i Nacka (formellt Stiftelsen Fisksätramoskén) som kommer att äga moskédelen.