Köp en tegelsten.

Ge en gåva

Swischa till nr 123 228 8017


 

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med fastigheter i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma och Uppsala. Stena Fastigheter ska vara hyresgästernas förstahandsval genom relationsförvaltning och långsiktigt attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Stena Fastigheter stödjer Guds Hus.

 

Draken Arkitektur AB

Draken Arkitektur arbetar inom bl a restaurering av historisk bebyggelse, ombyggnad och inredning av kontor, sjukvårdslokaler i privat regi, bostäder i olika former samt kulturella projekt. Draken står för kulturell och social lyhördhet i kombination med effektiva byggnadslösningar. Draken Arkitektur stödjer Guds Hus.

 

Kvadrat

Kvadrat Management AB ingår i Kvadratkoncernen, ett personalägt konsultbolag med 200 konsulter inom management och it. Kvadrat Management bygger sitt arbete på en forskningsbaserad helhetssyn där kundens verkliga behov styr konsultinsatsen. Kvadrat Management stödjer Guds Hus.