Det här händer

Redan nu pågår det väldigt mycket i Fisksätra. Här nedanför finns ett axplock av allt det som pågår i huset. Det är Nacka församling, S:t
Konrads katolska församling, Muslimernas förening, Råd- och stödcentret
Källan och Vänföreningen som anordnar.

Klicka dig runt och titta. Eller varför inte, kom och besök oss!


I verksamheten är barnen en centralpunkt, där FNs barnkonvention i alla lägen finns i tankarna. Här finns många aktiviteter för barn under hela veckan. Ett exempel är Unga Fiskar som är för barn i 4 – 5 klass där de leker, pysslar, skapar, bakar och har kul tillsammans. Ett annat exempel är Läxhjälpen som bedrivs av volontärer. Här får barn och ungdomar hjälp med skoluppgifter av olika slag. Ett tredje exempel är lovverksamhet i form av dagkollo. Nacka församling arrangerar
Behöver du någon att prata med om din livssituation? Det finns möjlighet att samtala med en präst från Svenska kyrkan, Katolska kyrkan eller en imam från Muslimernas förening. I Råd- och stödcentret Källan arbetar socionom/diakon och socialpedagog. Här kan du få samtalsstöd. Det kan gälla vägledning att orientera dig i det svenska samhället eller tolkhjälp och stöd i kontakten med myndigheter och andra organisationer. Ett gemensamt arbete mellan Nacka församlingSt Konrads katolska församling och Muslimska föreningen i Nacka
Många som kommer som till Sverige har levt här i ett så kallat utanförskap och har saknat kontakt med andra familjer och med olika samhällsfunktioner. I föräldragruppen får man komma samman med personer som har en liknande situation. Gruppen drivs i samarbete med Nacka kommuns familjecentral. Man reflekterar över hur det är att vara förälder i ett annat land än det man är uppväxt i, vad t ex barnuppfostran innebär och hur man arbetar med stöd till sina barn och ungdomar. Här diskuteras också olika roller i familjer i olika kulturer.  Arrangeras avRåd- och stödcentret Källan
Oavsett om du är gammal eller ung – boka in tisdagar i almanackan, för då kommer det att vimla av aktivitet. Under Family Night händer något för de flesta åldrar. Man samlas och äter kvällsmat och firar mässa tillsammans. Här finns läxhjälp, Unga fiskar, mässa och värdefullsamtal. På kvällen övar Projektkören. Nacka församling arrangerar.
Fest tillhör något av det bästa i livet, det är en viktig hörnsten i vårt arbete. Genom fester så kommer alla nära varandra och lär känna varandras personligheter och kulturer. Varje fest har både en samhällsanknytning och en religiös aspekt. Ett exempel är Karnevalsfest med mat, musik och ansiktsmålning, ofta i samarbete med konstnärer och musiker. Den festen har utvecklats i särskilt samarbete med St Konrads katolska församling. Här ordnas också Kvinnofestmed mat, mingel och dans i syfte att ge just kvinnor en möjlighet till en alldeles egen fest. På våren ordnas Vårfest med modeshow och loppmarknad. På hösten ordnas en storKulturfest, med massor av musik, mat och arrangemang. Arrangeras gemensamt av Nacka församlingSt Konrads katolska församling och Muslimska föreningen i Nacka
Guds hus vänförening anordnar kontinuerligt Caféföreläsningar för att öka förståelsen för hur religionen kan vara en fredsskapande kraft. Läs mer på hemsida: Guds Hus Vänförening.
Nacka församling lever i kontinuerligt andaktsliv under veckan. Gudstjänsterna är knutna till eller ligger i anslutning till de olika verksamheterna som bedrivs i huset. Veckan inleds med söndagsbön klockan 17 där förbönen inför dagsaktuella ämnen och människorna som besöker gudstjänsten eller har en anknytning till den är i centrum. På måndagar har vi en meditativ bön mitt på dagen där människor med olika bakgrunder, religioner och kulturer ber och mediterar. Tisdagar är den kristna familjens stora dag med ”family night ” med bl a läxläsning, Unga fiskar, gemensam måltid, mässa, kör , och samtalsgrupp. Varannan torsdag har vi sopplunch som inleds med ”Stilla mässa”.

S:t Konrads katolska församling firar högmässa klockan 12 varje söndag. Dessutom firas mässan på fredagskvällar, utom under sommaren. Mässan inleds med särskilda andakter, som varierar beroende på kyrkoårets olika tider och temats.Två Eritreanska grupper firar gudstjänst och ber måndagar och lördagar i kyrkan. Spanska missionen firar mässa en torsdag i månaden och har äktenskapsskola i Fisksätra kyrka.

Gemensamma bönedagar genomförs några gånger per år kring fastan, jul och påsk. Bön och fest är våra ledstjärnor.

I huset finns ett bönerum som är öppet för alla.

Barn har enligt FNs barnkonvention många och viktiga rättigheter som måste värnas. Här ges familjer möjlighet att komma iväg under en sommarvecka och umgås med andra familjer. En socialpedagog, diakon och präst medverkar. Lägren ordnas på olika ställen i Sverige. Familjerna ska få bada, grilla och känna att de får en fin sommar på annat håll än i Fisksätra.  Anordnas av Nacka församling.

Man ordnar också familjeläger och dagsutflykter, där barn och föräldrar får möjlighet att hitta på roliga aktiviteter tillsammans. Arrangeras av Råd- och stödcentret Källan

Musik är en viktig hörnpelare. Inte minst i gudstjänsterna, där kyrkomusiker deltar på olika sätt, se ”Gudstjänster”. I huset finns finns också en projektkör som gör 4 – 6 projekt per år. Kören består av 15 – 50 personer beroende på vad man arbetar med, t ex afrikansk musik, Ted Gärdestad, Beatles och folkmusik. Under tre söndagskvällar per termin ges konserter med blandat klassiskt, visor och pop.
Är du över 60 år och vill träffa människor, åka på utflykter och göra studiebesök? Här arbetar man med olika teman. Ibland ser man på film och diskuterar. Kom och var med i seniorgruppen! Arrangeras av Råd- och stödcentret Källan

Umgås kring lunchbordet och upplev en härlig musikstund. Före lunchen firas en enkel mässa. Sopplunchen är gratis men frivilliga gåvor till diakonin tas tacksamt emot. Nacka församling arrangerar

I huset ordnas svenskundervisning, Nybörjargrupp och Fortsättningsgrupp samhällskunskap. Här lär man känna det svenska samhället, genom att t ex läsa tidningar och prata om dagsaktuella händelser. Här används bl a dialogpedagogik när man diskuterar vardagssysslor, t ex att gå och handla, titta på priser osv. Välkommen att lära dig svenska under roliga och trivsamma former. Arrangeras avRåd- och stödcentret Källan

Med hjälp av färg och bild utvecklas du och lär dig förstå mer om dig själv. I den här grupper arbetar man tillsammans med en bildterapeut. Arrangeras av Råd- och stödcentret Källan i samarbete med Familjecentralen i Fisksätra.

På måndagar på Öppen dörr så är alla välkomna in och medverka i Öppen verkstad. En pedagog arbetar med olika skapande metoder utifrån deltagarnas kulturella bakgrunder och livssituationer. Bakning, akvarellmålning, pärlband och andra metoder står på programmet. Nacka församling arrangerar.

Skolkyrkan ger teaterföreställningar utifrån kyrkans högtider och de stora livsfrågorna. Elever och lärare i skolan får möjlighet att reflektera över de stora livsfrågorna utifrån ett samhällsperspektiv.
Arrangeras av Nacka församling

Paz, salam, fred. Syverkstaden är ett fredsarbete. Arrangeras av Råd- och stödcentret Källan

Vänföreningen arbetar för att öka förståelsen för varandra i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Man arbetar genom folkbildning och frivillighet samt med gemenskap och möten.

Föreningen ordnar bl a caféföreläsningar och utbildningar. Exempel på innehåll är religionens roll i krig och konflikter, islams ställning till andra religioner och begreppet medlidande i islam och kristendomen.