Bidra till Guds Hus! Det är enkelt med Swish. Läs mer »

Där människor möts

Guds Hus är ett nyskapande samarbete mellan kristna och muslimer i Fisksätra. Tillsammans vill vi etablera en kyrka, moské och ett gemensamt mötestorg i en och samma byggnad och få ännu fler rum för nya möten och verksamheter.

Vi vill med Guds Hus visa att samarbete över gränser är enda vägen mot en hoppfylld framtid där vi kan leva i fred med varandra. När vi ser en broder och en syster i dem vi möter blir våra likheter och olikheter till glädje.

Frågor och svar

Varför samarbeta?  Är det här inte sammanblandning av religioner? Vem ska betala? Här kan dina frågor finna svar.

Ett Guds Hus för människor

Tre trossamfund i Fisksätra – Muslimernas förening i Nacka, Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan, Nacka församling – vill bygga ett gemensamt Guds Hus genom att binda ihop Fisksätra kyrka med ett nytt glasat innetorg och en ny moské. Nya och större lokaler ger möjligheter till ännu fler gränsöverskridande möten mellan människor.

Röster om Guds Hus

”Guds Hus är otroligt viktigt, dessutom innebär det ett konkret pågående samarbete. Inte bara ord. Guds Hus är rena rama framtidsverkstaden.”

– Klas Hallberg, komiker och författare

”Guds Hus ger plats till oliktänkande och olika Gudstro under ett och samma tak! Denna byggnad kommer vara den första förenade kyrka och moské i Sverige om inte i hela världen! Guds Hus är kärlek i praktik”

– Zinat Pirzadeh, komiker & författare

Guds Hus betydelse ökar mot bakgrund av turbulensen i världen. Guds Hus står öppet och tydligt för samverkan mellan alla religioner. Guds Hus behövs!

– Awad Olwan, tidigare imam i Muslimernas förening i Nacka

”Guds hus i Fisksätra är ett konkret exempel på det självklara: att vi, olikheter till trots, möter livets och världens utmaningar tillsammans.”

– Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan

”Visit from Fisksätra God’s House [at the embassy in Jordan]. Swedish Christians and Muslims work for interfaith dialogue – highly needed today.”

– Erik Ullenhag, Sveriges ambassadör i Jordanien

”Jag tror inte på gud. Men jag tror på människors längtan till varandra. Och att våra likheter är oändligt mycket större än våra olikheter. Med den övertygelsen kan vi försätta berg. Och finna hopp fred och kärlek. Guds Hus är en del av den tanken.”

– Eva Dahlgren, artist

”Gud behöver inga hus. Men vi människor från olika traditioner behöver det, både för att mötas över trosgränserna och för mötet med den Gud som har så många namn. Störst av dem är Kärlek.”

– Lennart Koskinen, församlingsbo

”I dessa polariserade tider behövs gränsöverskridande mötesplatser där vi kan värna det djupast mänskliga och en gemensam andlighet. Guds Hus är en fredsvision och ett pågående integrationsprojekt.”

– Helle Klein, chefredaktör och präst

”Tack vare Guds Hus kan vi skapa både en fysisk plats för att manifestera fredsbyggande på lokal nivå samtidigt som vi utvecklar en metod för religionsdialog som är världsunik. Guds hus är framtiden!”

– Vanja Möller Zouzouho, MeR barnkultur

”För oss är Guds Hus samverkan, ökad kunskap och förståelse. Ett fantastiskt fredsprojekt.”

– Draken Arkitektur, vänföretag

”Guds Hus i Fisksätra är ett exempel på religionsdialog och samverkan som behövs i vår tid. Det är angeläget att det snart får bli verklighet.”

– Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, Svenska kyrkan

”Att bygga ett Guds Hus för alla oavsett religion är modernt och nytänkande. Ett riktigt viktigt fredsarbete! Ett projekt vi stöder helhjärtat. Unitehopeproject är ett globalt freds och konstprojekt som vill verka för hopp och medkänsla.”

– Lehna Edwall, konstnär & initiativtagare till Unitehopeproject

”Som konstnärer och konstkonsulter är vi speciellt intresserade av mötesplatser och söker ett inkluderande tilltal. Platser där flera röster verkar samtidigt. Därför stödjer vi Guds Hus.”

– Katarina Wiklund, konstnär & Susanna Wiklund, arkitekt

Guds Hus vänförening

Vänföreningen arbetar med folkbildning och skapar mötesplatser för samtal och fördjupning mellan människor med olika livsåskådning och kulturella rötter.

Råd & stödcenter

I Guds Hus Råd & stödcenter kan man få rådgivning, språkträning, hjälp med myndighetskontakter och möjlighet att delta i en mängd olika gruppverksamheter som syftar till att stärka människor som lever i olika slags utsatthet.

Här möts hela världen

I Fisksätra har världen fört människor och nationaliteter närmare varandra. Bland de 8.000 invånarna finns människor med rötter i ett åttiotal olika länder. I Guds Hus möts människor från olika etniska, språkliga, kulturella, religiösa, och sociala verkligheter. Guds Hus och alla gränsöverskridande möten bidrar till att öka tilliten, förståelsen och respekten för varandra i området. Här spelar de religiösa samfunden sedan länge en viktig roll för en positiv utveckling i samhället. Nu samlar vi in pengar från alla som vill bidra till samförstånd, samexistens och samarbete. Var med och stöd Guds Hus du också!

Stöd arbetet för Guds Hus

Du kan bidra –  med pengar, tid eller engagemang. Ge enkelt en gåva via swish, eller bli månadsgivare och bidra regelbundet. Som företag eller organisation kan ni bli företagsvänner och göra stor skillnad. 

Håll dig informerad

Låt oss berätta vad som händer, så kan du berätta för andraI nyhetsbrevet berättar vi hur arbetet fortskrider och bjuder in till olika aktiviteter.

Nyhetsbrevet skickas ca 2–4 gånger per år. Du kan när som helst säga upp prenumerationen med ett enkelt klick.

Läs tidigare nyhetsbrev här »

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner