Se hela fredsbönen från Fisksätra kyrka söndagen 9 juni 2019. Filmen visades live på Facebook. Guds Hus tackar alla som deltog, med medverkan av judar, muslimer, kristna och alla som ville vara med i gemenskapen. Se även filmen med inbjudan till fredsbönen med Vladan Boskovic från Judiska församlingen i Stockholm.

2003 hölls den första gemensamma fredsbönen på en fotbollsplan i Fisksätra. På årsdagen firas religionsdialogens start med läsningar ur våra religiösa skrifter, betraktelser, sånger och framför allt bön om fred på några av alla de språk som talas i Fisksätra.

I Guds Hus erbjuder vi mötesplatser där olikheter bryts och delas för vi tror att verklig förändring sker när ett Jag möter ett Du. Det kommer vi verka för så att vi alltmer kan vara en inkluderande gemenskap mitt i mångfaldens utmaningar. Det är bara så vi skapar en hållbar värld.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner