Guds Hus deltog på en interreligiös konferens i Barcelona, 4th European Policy Dialogue Forum, med fokus på partnerskap och samarbete för social hållbarhet för migranter och arbete mot hatspråk. Guds Hus nämns i både tal och PM som ett gott exempel på det. Inspirerande dagar som gav nya ideer för fortsatt arbete för fred och ett hållbart liv för alla.

Läs mer här » och här »