I februari i år träffades påve Franciskus och storimamen Ahmed el-Tayeb och undertecknade tillsammans ett dokument om ”Mänskligt broderskap för fred i världen och samlevnad”, där de två ledarna för islam och katolska kyrkan förklarar sin vilja att leva som bröder och verka för fred, försoning, rättvisa och samverkan.

Mötet mellan påven och storimamen skedde i Abu Dhabi och som en följd av deras möte så planerar man nu att där bygga ett ”Abrahamic Family House” – en kyrka, en synagoga och en moské bredvid varandra på Saadiyat Island.

Läs mer »

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner