I mitten av december fick Guds Hus besök av en delegation från det finska RESA-forumet, Religionernas samarbete i Finland. Delegationen var på studiebesök i Stockholm för att lära sig mer om dialogarbete i Sverige. Det blev en eftermiddag med delande av erfarenheter och ett samtal kring skillnader och likheter mellan våra länder.

Genom att Finland under många år stod under ryskt styre har landet både en Evangelisk-luthersk och en finsk ortodox kyrkotradition. Detta har gett dem en stor erfarenhet av ekumenik. Landet har även haft en liten muslimsk befolkning som härstammar från tartariska handelsmän. Denna minoritetsgrupp har länge fört dialog och samarbetat med den judiska befolkningen i Finland, och vi fick höra en hoppingivande berättelse om hur de på Sveaborg delade på gudstjänstlokal under andra världskriget.

RESA-forum samlar företrädare från alla abrahamitiska religioner och arbetar med att främja dialog, ömsesidig respekt och likaberättigande för samfunden i landet.

Från vänster: Lennart Koskinen, Yaron Nadbornik, Maria Stenbom, Carl Dahlbäck, Kaarlo Kalliala, Awad Olwan, Atik Ali, Anas Hajjar

 

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner