Idag finns kyrkan, resten ska vi bygga


Guds Hus ska byggas
vid Fisksätra torg, mitt i samhället och mitt i vardagen. Ett hus och en möteplats som ger fler möjligheter för möten människor emellan, mitt i var-dags-liv, som både berikar och utmanar.

Guds Hus-byggnaden kommer att bestå av tre delar: kyrkan, moskén och ett inomhustorg dem emellan. Fisksätra kyrka byggdes 1974 och ligger mitt i samhället på den södra sidan av Fisksätra torg. Moskédelen ska byggas på tomten intill kyrkan. Ett köpekontrakt med Stiftelsen Fisksätramoskén har upprättats på den 300 kvm avstyckade tomten. Moskén byggs i samma fasadmaterial som kyrkan för ge ett enhetligt utseende.

Moskén och kyrkan binds samman med ett glasat inomhustorg, Fredens torg. Här ges rum för aktiviteter och möten, både spontana och planerade. En kopp kaffe och samtal i cafét, eller en samtalskväll eller studiegrupp kring ett intressant ämne.

Glas i väggar, tak och golv signalerar transparens och öppenhet – öppenhet oss människor emellan, öppenhet för varandras tro och livsåskådning, och en öppenhet mot samhället omkring. En öppenhet som släpper in ljuset och skapar rymd – en rymd mot himlen.

I ett gemensamt Guds Hus ges plats för ännu mer aktiviteter och fler möten när vi kommer närmare varandra under ett gemensamt tak. De gemensamma lokalerna blir också ett välkommet tillskott till den verksamhet som redan finns och som behöver mer utrymme.

Interiörbild 1

Guds Hus på dagen

Interiörbild 2

Guds Hus på kvällen

Visualisering av Guds Hus.

Stöd arbetet för Guds Hus

Du kan bidra –  med pengar, tid eller engagemang. Ge enkelt en gåva via swish, eller bli månadsgivare och bidra regelbundet. Som företag eller organisation kan ni bli företagsvänner och göra stor skillnad. 

Håll dig informerad

Låt oss berätta vad som händer, så kan du berätta för andraI nyhetsbrevet berättar vi hur arbetet fortskrider och bjuder in till olika aktiviteter.

Nyhetsbrevet skickas ca 2–4 gånger per år. Du kan när som helst säga upp prenumerationen med ett enkelt klick.

Läs tidigare nyhetsbrev här »

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner