Guds Hus har sedan 2019 samarbetat med det akademiska och ekumeniska Henry Martyn Institute (HMI) i Hyderabad i Indien. Svenska kyrkan har genom sitt internationella arbete sedan 90-talet stöttat HMI. På HMI bedrivs både interreligiöst forskningsarbete och interreligiös praktik.

Carl Dahlbäck var inbjuden till Runda bords-samtal om framtiden på HMI och för att ta emot utmärkelsen som hedersdoktor för det innovativa arbete Guds Hus bedriver i Fisksätra. Vi är tacksamma för det intresse Guds Hus arbete väcker över världen och inspireras av allt fantastiskt arbete som dagligen sker över vår värld. Låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit!

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner