ENGLISH
Dr. Packiam T. Samuel, director of the dialogue center, Henry Martyn Institute in Hyderabad, India, visited God’s House in mid-June 2022. The Henry Martyn Institute is devoted to the teaching and study of religion and the promotion of interfaith relations and reconciliation. They have a long history of teaching and research.

Dr. Packiam told us about his work in India and we talked about the interfaith and ecumenical cooperation in the God’s House, not least the social work we do in our Advice and Support Center. We all felt more knowledgeable and very happy after his visit.

The Church of Sweden collaborates nationally with the Henry Martyn Institute for studies abroad, read more here »

SWEDISH
Dr. Packiam T. Samuel, direktor på det ekumeniska religionsdialogcentret, Henry Martyn Institute i Hyderabad i Indien, besökte Guds Hus i mitten av juni 2022. Henry Martyn Institute ägnar sig åt undervisning och studier av religion och främjandet av interreligiösa relationer och försoning. De har en lång historia av undervisning och forskning.

Dr Packiam berättade om sitt arbete i Indien för oss och vi berättade om det interreligiösa och ekumeniska samarbetet i Guds Hus, inte minst det sociala arbetet som vi utför i vårt Råd och stödcenter. Vi kände oss alla mer kunniga och väldigt glada efter hans besök.

Svenska kyrkan nationellt samarbetar med Henry Martyn Institute för utlandsstudier, läs mer här »

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner

Stöd Guds Hus
Du kan bidra på många sätt

» Ge en gåva

» Bli Månadsgivare

» Bli Vänföretag