Vårt fina samarbete mellan kristna och muslimer firar 15 år i 2018. Samarbetet tog sin början med att en gemensam bön hölls på fotbollsplanen i Fisksätra pingsten 2003. Under åren har detta bland annat utvecklats till tanken om ett gemensamt Guds Hus och det gemensamma sociala arbetet i Källan Råd- och stödcenter som startade 2008. Under våren fanns därför flera anledningar till att samlas till fest.

Källan Råd- och stödcenter arbetar för ökad integration och är ett samarbete mellan de tre företrädarna för Guds Hus (Nacka församling, Katolska stiftet och Muslimernas förening i Nacka) och Stockholm Stadsmission. Källan har genom åren varit en värdefull resurs i dialogarbetet i Fisksätra och tioårsjubileet firades med en stor och glad tillställning på internationella kvinnodagen.

Guds Hus vänförening arrangerade ett samtal mellan Bengt Wadensjö, biskop emeritus och Awad Olwan, imam där de fick tillfälle att dela gemensamma minnen och vunna erfarenheter. Förutom att berätta om hur allt tog sin början, delade de även sina tankar om hur dialogarbetet kan utvecklas i framtiden.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner