Den 14 februari hölls årsmöte i Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) i Stockholms moské vid Medborgarplatsen.

Carl Dahlbäck, representant för Stockholms stift, valdes vid mötet till ordförande i IRiS. Det förankrar Nacka församling och Guds Hus ännu mer i arbetet för interreligiös samverkan, fred och samförstånd i Fisksätra, Nacka, Stockholm, Sverige och världen.


Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) som företräder arton trossamfund har till syfte att främja och värna om religionsfrihet, mänskliga rättigheter och de demokratiska principerna i Stockholm. Rådet anser att två grundläggande stöttepelare i en hållbar demokrati, nämligen religionsfrihet och yttrandefrihet, måste gå hand i hand i ett fredligt Stockholm. Det måste vara fritt att ifrågasätta och kritisera trosinriktningar och religioner. Att kränka religiös tro står däremot i konflikt med religionsfrihetslagens anda.

Läs mer på IRiS webbplats »

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons