I oktober var Guds Hus inbjudna att delta i konferensen ”European Policy Dialogue Forum” i Lissabon som var arrangerad av religionsdialogcentret KAICIID. Temat var ”Include, Engage Empower” och syftade till att utveckla samarbetet kring och förutsättningarna för migranter och människor på flykt och arrangerades 19-21 oktober 2021.

Det bjöds på många panelsamtal mellan politiker från både EU, FN och nationell nivå. Men inte minst representanter från religiösa samfund och idéburna organisationer som samarbetar i migrationsfrågor. Guds Hus representerades av Carl Dahlbäck som vid ett av programpunkterna för nätverksbyggande fick presentera Guds Hus viktiga sociala arbete.

Konferensen ledde fram till nya tankar om en kommande konferens i Guds Hus i Fisksätra under året. Vi lär få återkomma om det.

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons