På pingstdagen 5 juni så samlades kristna, muslimer och människor av olika livsåskådningar i Fisksätra kyrka för en gemensam fredsbön. Lokalen var full, både av människor och kärlek. Vi lyssnade på sång, bön och tal från företrädare för olika religioner. Guds Hus tackar alla som deltog och var med i gemenskapen och bön! Efter programmet var alla välkomna till en eftersamling med enklare förtäring.

Medverkande var bland andra Amena Alsameai (från Idol 2021), Chikezie Onouha, Muhammad Aqib och Lennart Koskinen.

Bakgrund
2003 hölls den första gemensamma fredsbönen på en fotbollsplan i Fisksätra. På årsdagen firas religionsdialogens start med läsningar ur våra religiösa skrifter, betraktelser, sånger och framför allt bön om fred på några av alla de språk som talas i Fisksätra.

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons