Låt världsfreden börja i Fisksätra

2003 samlades för första gången kristna och muslimer på pingstafton för att tillsammans fira en gemensam fredsandakt på fotbollsplanen i Fisksätra. Varje år under pingsten uppmärksammar vi det med en gemensam fredsbön.

Vid 2018 års bön deltog biskop Eva Brunne och imam Muhammad Muslim som båda delade insiktsfulla tankar kring fred. En gemensam bön som skrivits av lokala kristna och muslimska kvinnor framfördes på åtta olika språk och avslutades med en tyst bön.

Efter bönen samlades alla för mingel och premiär för en film som tagits fram som berättar om det dagliga arbetet i Guds Hus.

Filmen nedan är en liveinspelning från fredsbönen i Fisksätra kyrka den 19 maj 2018.

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons