Guds Hus organiserade en stor städdag i Fisksätra 19 april 2020. Det var ett gemensamt initiativ tillsammans med Fastighetsvärden Stena och med ungdomar från Muslimska föreningen och ledarutbildningen i Nacka församling. Ledare och ungdomar samlades på eftermiddagen och plockade ihop många säckar fyllda med skräp och vi fick all ett renare Fisksätra! Tack till alla inblandade!

» Se film där Muhammad Aqib berättar om initiativet

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons