Bilder från andra dagen av fyra på Järvaveckan under namnet ”Tro på Järva – religioner för fred och inkludering”. Guds Hus är med i ett tält i samarbete med bl.a. IRiS och Fryshuset Tillsammans för Sverige.

På torsdagen var det seminarium på temat ”Unga och religion i morgondagens Sverige”, med biskop Andreas Holmberg som moderator som följdes av mingel, möten och mat i tältet.

På fredagen var det seminarium på temat ”Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa”, med Sofia Rosshagen som moderator.

Guds Hus anordnade även ett interreligiöst quiz som var uppskattat.
Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons