Under hösten har det skett förändringar i styrelsen för Insamlingsstiftelsen Guds Hus.

Insamlingsstiftelsen är mycket glada att välkomna två nya medlemmar i styrelsen: Eva Brunne – biskop emerita och Maynard Gerber – tidigare kantor i Judiska församlingen i Stockholm.

Tidigare i höstas avtackade Insamlingsstiftelsen biskop Lennart Koskinen för hans år som ordförande. Han har bidragit med stor kunskap och engagemang i vårt arbete sedan starten 2015. Nu välkomnar vi Wanja Lundby-Wedin som ny ordförande och är övertygade om att hennes gedigna erfarenhet kommer att vara ett viktigt bidrag i insamlingsarbetet.

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons