I oktober var Guds Hus inbjudna att delta i konferensen ”European Policy Dialogue Forum” i Lissabon som var arrangerad av religionsdialogcentret KAICIID. Temat var ”Include, Engage Empower” och syftade till att utveckla samarbetet kring och förutsättningarna för migranter och människor på flykt och arrangerades 19-21 oktober 2021.

Det bjöds på många panelsamtal mellan politiker från både EU, FN och nationell nivå. Men inte minst representanter från religiösa samfund och idéburna organisationer som samarbetar i migrationsfrågor. Guds Hus representerades av Carl Dahlbäck som vid ett av programpunkterna för nätverksbyggande fick presentera Guds Hus viktiga sociala arbete.

Konferensen ledde fram till nya tankar om en kommande konferens i Guds Hus i Fisksätra under året. Vi lär få återkomma om det.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner