Arbetet för ett gemensamt Guds Hus för katoliker, protestanter och muslimer i Fisksätra firar 10 år i februari 2019 och det vill vi uppmärksamma på olika sätt. Tycker du också att Guds Hus behövs i vår tid? Nu kan du bidra till vår insamling på Facebook så att vi kan börja bygga snart!

I Guds Hus i Fisksätra bedrivs sedan många år ett unikt samarbete mellan olika kulturella och religiösa traditioner. Kristna och muslimer har byggt upp ett stort arbete som idag lockar besökare inte bara från Sverige utan även andra länder. Mångfalden både utmanar och inspirerar och Guds Hus vill vara en viktig resurs i tillitskapandet mellan människor och till samhällsbygget i vår tid. Genom detta samarbete kan fler människor göra resan från utanförskap till innanförskap i samhället. Tack vare de olika mötesplatserna och ett omfattande socialt arbete kan fler nyanlända lära känna svenskar och svensk kultur och samtidigt bidra med rikedomen i sin egen tradition.

Guds Hus behöver lokaler. Fisksätraborna behöver mötesplatser och vår värld behöver fler fredsbefrämjande berättelser om det goda som sker här och nu.

Var med och stöd vår Facebook-insamling som avslutas den 2 februari 2019 i samband med vårt 10-års jubileum i Fisksätra kyrka. Bidra till insamlingen på Facebook här. [https://www.facebook.com/donate/334789840657554/]

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner

Stöd Guds Hus
Du kan bidra på många sätt

» Ge en gåva

» Bli Månadsgivare

» Bli Vänföretag