Det första köpeavtalet för den mark som den framtida moskén ska stå på skrevs den 12 december 2012 – 121212. Avtal gäller två år i taget och den 20 december 2018 träffades Imam Muhammad Muslim Eneborg, ny ordförande i moskéstiftelsen och Eva Åhlström, Kyrkorådsordförande i Nacka församling, för att förnya kontraktet.

 

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner