Frågor och svar

Här finner du kanske svar på just dina funderingar. Klicka på frågan för att visa svaret.

Om Guds Hus

Varför behövs Guds Hus?

Guds Hus ger tillfälle för människor av olika tro- och livsåskådning att mötas, se varandra, bli vänner och att samtala, både om andliga och världsliga ting.

Guds Hus bidrar till en ökad förståelse över kulturella och religiösa gränser. Mångfalden både utmanar och inspirerar och Guds Hus vill vara en viktig resurs i tillitskapandet mellan människor och till samhällsbygget i vår tid.

Genom Guds Hus gör fler människor resan från utanförskap till innanförskap i samhället. Tack vare de olika mötesplatserna och ett omfattande socialt arbete kan fler nyanlända lära känna svenskar och svensk kultur och samtidigt bidra med rikedomen i sin egen tradition. Det är vårt bidrag till integration och inkludering i samhället.

När vi möts, på kulturfestivaler, fredsböner och olika föreläsningskvällar, kommer olika synsätt i tro och tradition till uttryck. På så sätt motverkas främlingskap för det annorlunda hos andra och skapar ökad förståelse för varandras särart.

Vi behöver utöka lokalerna för den verksamhet som redan finns idag. Muslimerna i Fisksätra behöver en riktig moské. Fisksätraborna behöver mötesplatserna och vår värld behöver mer av fredsberättelser om det goda som sker här och nu.

 

Tror kristna, muslimer och judar på samma Gud?

Ja, eftersom vi är Abrahams barn tror judar, kristna och muslimer på en och samma Gud. Det finns bara en Gud, men många religioner. Vi tror gemensamt på att Gud kallar oss att älska vår nästa och ta ansvar för skapelsen. Den gyllene regeln, att behandla sin nästa som man själv vill bli behandlad, finns i alla religioner och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Varför är ingen judisk församling med?

Helt enkelt därför att det inte finns någon judisk församling i Fisksätra. Om det hade funnits en sådan är det vår övertygelse att vi hade samverkat med den också. Guds Hus har däremot ett gott samarbete med Stora synagogan i Stockholm och judiska vänner runt om i världen.

Är alla människor välkomna till Guds Hus eller är det bara för kristna och muslimer?

Ja, alla människor, oavsett tro- och livsåskådning är välkomna i Guds Hus, det spelar ingen roll om man tror på Gud eller inte. Vi samarbetar med alla goda krafter i samhället som vill verka för en bättre värld.

Kommer religionerna att blandas samman eller urvattnas?

Vi varken vill eller kan blanda ihop våra religioner. Samfunden kommer bedriva sina egna gudstjänster och böner var och en för sig i olika delar av byggnaden. Guds Hus arbetar med respekt för varandras religioner, riter och kulturella uttryck.

För oss är det självklart att inte försöka rekrytera medlemmar hos varandra. Tvärtom önskar vi att muslimer och kristna ska bli mer medvetna och fördjupade i sin egen tro och detsamma för människor med andra livsåskådningar.

Hur ser ni på jämlikhet?

Hur olika länder och kulturer ser på jämlikhet och jämställdhet är väldigt varierande. Detta blir tydligt även i Fisksätra där olika länders kulturer och värderingar bryts mot varandra. I Sverige lyder alla medborgare och organisationer under diskrimineringslagen som anger de sju grunderna för diskriminering som måste skyddas. I Guds Hus betonar vi att både kvinnor och män, människor med olika livsstil, värderingar eller funktionsvariationer har lika stort människovärde.

Mellan kristna och muslimer finns det bland annat skillnader i synen på kvinnors och mäns plats för bön. Idag önskar de flesta muslimska kvinnor och män förrätta sin bön i separata bönelokaler. Även i progressiva Mariammoskén i Köpenhamn som leds av en kvinnlig imam, önskar kvinnorna be för sig. 

Guds Hus arbetar kontinuerligt med att människor ska kunna uttrycka sina olika åsikter och värderingar, även när det gäller frågan om jämlikhet och jämställdhet. I vår värdegrund formulerar vi vårt gemensamma etiska förhållningssätt, läs mer här.

På vilket sätt kan Guds Hus inspirera andra?

Vi tror att vårt visionära arbete i nutid och framtid kan inspirera andra att börja resan att närma sig varandra och lära känna sina systrar och bröder i andra religioner i sitt lokalsamhälle och upptäcka glädjen i att mötas.

Hur hänger Guds Hus Råd & stödcenter ihop med Guds Hus?

Guds Hus Råd & stödcenter är ett samarbete mellan Nacka församling, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening i Nacka. Verksamheten startade 2008 under namnet ”Källan råd- och stödcenter” i Fisksätra kyrka tillsammans med Stockholms Stadsmission. Sedan 2020 bedrivs arbetet i Råd & Stödcentret utan Stockholms Stadsmission som samarbetspartner.

Idag samlar verksamheten flera hundra människor under en vanlig vecka. I Guds Hus Råd & stödcenter kan man få rådgivning, språkträning, hjälp med myndighetskontakter och möjlighet att delta i en mängd olika gruppverksamheter som syftar till att stärka människor som lever i olika slags utsatthet.

Arbetet i Råd & stödcenter ser vi som en naturlig konsekvens av våra religiösa övertygelser, att leva i kärlek och omtanke till våra medmänniskor.

Vilken kritik har Guds Hus fått?

Kritiken vi har fått är bland annat att vi driver religionsdialogen för långt, att det handlar om religionsblandning eller att ”kyrkan inte ska bygga en moské”. Det finns människor som är oroliga för vad ett samarbete mellan kristna och muslimer innebär. Människor med svåra erfarenheter från länder med konflikter mellan kristna och muslimer bär med sig sina egna erfarenheter av motsättningar mellan religioner. Vi tar kritiken och erfarenheterna på allvar, samtidigt vill vi visa på en annan väg med försoning och samarbete mellan människor från olika religioner.

Det är naturligt att man får ta emot kritik och möta motstånd i ett arbete som detta. Kritiska förhållningssätt och ifrågasättanden förbättrar vårt arbete och bidrar till att ännu mer visa på skälen och grunderna till vårt samarbete. Den här sidan med frågor och svar är ett försök att synliggöra och ge svar på några av frågorna vi får.

Byggnaden

Vad är det som ska byggas?

Idag finns Fisksätra kyrka och församlingslokaler, mitt på Fisksätra torg. Det som ska byggas är ett glasat inomhustorg och en moské. Inomhustorget kommer binda ihop den befintliga kyrkan med moskén så att delarna tillsammans bildar en byggnad, Guds Hus. Inomhustorget kommer vara Nacka församlings fastighet och moskén kommer att vara muslimernas fastighet. Tanken är att hela Guds Hus ska vara möjligt att nyttja för alla.

Finns det ritningar, bygglov och andra handlingar?

Det finns ritningar och en antagen detaljplan för byggnaden. Ett köpekontrakt mellan Nacka församling och Stiftelsen Fisksätramoskén har upprättats för marken som moskén ska stå på. Tomten som säljs är ca 300 kvadratmeter. Bygglov ansöker vi om i samband med byggstart, vilket är standardförfarande.

Vad kommer utbyggnaden att kosta?

I kalkylen från 2018 beräknas en totalkostnad på 59 miljoner kr, varav kostnaden för inomhustorget uppgår till ca 12 miljoner kr och moskén till 47 miljoner kr.

Insamlingen

Vem ska bekosta ut- och tillbyggnaden?

Bygget av Guds Hus kommer i första hand att bekostas av insamlade medel från allmänheten, men vi räknar också med stöd från stiftelser, fonder, företag, organisationer och donatorer. Det finns en gemensam insamling som drivs av Insamlingsstiftelsen Guds Hus och det finns en insamling som bedrivs av Stiftelsen Fisksätramoskén. I slutändan är det de två fastighetsägarna, Nacka församling och Stiftelsen Fisksätramoskén, som ansvarar för att bekosta sina respektive byggnader.

Kommer finansiering ske även från utlandet?

Finansiering från utlandet är välkommet men inga politiska eller andra villkor får i så fall styra, vare sig bygget eller verksamheten.

Kan jag lita på att pengarna hanteras ansvarsfullt?

Ja, du kan lita på att varenda krona används med största ansvar inför både givare och projektet. Insamlingsstiftelsen Guds Hus granskas av auktoriserade revisorer.

Hur kan jag bidra till insamlingen?

Du kan ge en gåva, bli månadsgivare eller bli vänföretag. Klicka enkelt på Stöd Guds Hus på den här hemsidan. Pengarna går till den gemensamma insamlingen – Insamlingsstiftelsen Guds Hus.

Hur mycket pengar har ni samlat in?

Den gemensamma insamlingen har pågått sedan 2015 och kan hösten 2020 redovisa ett resultat på ca 950 000 kr.

Vilka sitter i styrelsen för Insamlingsstiftelsen Guds Hus?

I styrelsen för Insamlingsstiftelsen Guds Hus ingår Carl Dahlbäck: kyrkoherde i Nacka församling, Muhammad Aqib: Muslimernas förening i Nacka, Stefan Herczfeld: utvecklingschef Stockholms Katolska stift, Helle Klein: präst och chefredaktör för Dagens Arbete, Eva Brunne: biskop emerita, Zinat Pirzadeh: författare och komiker, Maynard Gerber: Judiska församlingen i Stockholm, Omar Fadera: Muslimernas förening i Nackas, samt Wanja Lundby-Wedin: förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen. Styrelsen har valt Wanja Lundby-Wedin till ordförande.

Har du andra funderingar än de som tagits upp här är du välkommen att mejla din fråga till info@gudshus.se

Stöd arbetet för Guds Hus

Du kan bidra –  med pengar, tid eller engagemang. Ge enkelt en gåva via swish, eller bli månadsgivare och bidra regelbundet. Som företag eller organisation kan ni bli företagsvänner och göra stor skillnad. 

Håll dig informerad

Låt oss berätta vad som händer, så kan du berätta för andraI nyhetsbrevet berättar vi hur arbetet fortskrider och bjuder in till olika aktiviteter.

Nyhetsbrevet skickas ca 2–4 gånger per år. Du kan när som helst säga upp prenumerationen med ett enkelt klick.

Läs tidigare nyhetsbrev här »

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner