20 års jubileum för Guds Hus fredsbön!

Den 28 maj, på den kristna pingsten, samlades vi i en fullsatt Fisksätra kyrka för Guds Hus årliga fredsbön. Muslimer, judar, kristna och människor av andra trostraditioner möttes i tal, sång och bön för fred i vår värld. Efter programmet följde eftersamling med middag.

Samarbetet inleddes pingsten 2003 då ett 60-tal personer möttes till bön och andakt på fotbollsplanen i Fisksätra. Det blev begynnelsen för religionsdialogen i Fisksätra med många möten och samlingar i både kyrka och moské.

Kanske kan det inspirera till fler interreligiösa möten i andra delar av vår region. Det var en innerlig och angelägen stund tillsammans, där vi fick mötas i bön och samverkan.

Det är en väg mot fred och en hållbar värld för alla.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner