På pingstdagen 5 juni så samlades kristna, muslimer och människor av olika livsåskådningar i Fisksätra kyrka för en gemensam fredsbön. Lokalen var full, både av människor och kärlek. Vi lyssnade på sång, bön och tal från företrädare för olika religioner. Guds Hus tackar alla som deltog och var med i gemenskapen och bön! Efter programmet var alla välkomna till en eftersamling med enklare förtäring.

Medverkande var bland andra Amena Alsameai (från Idol 2021), Chikezie Onouha, Muhammad Aqib och Lennart Koskinen.

Bakgrund
2003 hölls den första gemensamma fredsbönen på en fotbollsplan i Fisksätra. På årsdagen firas religionsdialogens start med läsningar ur våra religiösa skrifter, betraktelser, sånger och framför allt bön om fred på några av alla de språk som talas i Fisksätra.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner