”Freden börjar i den inre friden. Och den söker vi på olika sätt i våra religiösa traditioner. Men det är samma frid. Och det är samma väg till fred – som alltid börjar inom oss själva.”
Carl Dahlbäck, kyrkoherde

Tid: 9 juni 2019, kl 17.00

Plats: Fisksätra kyrka


På pingstdagen 9 juni samlas vi
i Fisksätra kyrka för Guds Hus årliga bön om fred. Det har gått 16 år sedan den första fredsbönen, som första gången hölls på en fotbollsplan. På årsdagen firas religionsdialogens start med koranrecitation, bibelläsning, sång, musik och bön på olika språk. Efter fredsbönen fortsätter gemenskapen med en enkel måltid.

Bilder från tidigare fredsböner

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner