ENGLISH
God’s House hosted two international conferences in early June 2022: the ”Network for Dialogue” and ”European Policy Dialogue Forum” networks.

Participants from all over Europe met in Fisksätra/Nacka to discuss challenges and opportunities for social inclusion of refugees and migrants in Europe’s cities and how to counter hate speech.

KAICIID works with interfaith dialogue to support conflict prevention and solutions; works for sustainable peace and social inclusion; promotes mutual respect and understanding between various religious and cultural groups; and counteracts the abuse of religion to justify oppression, violence and conflict.

SWEDISH
Guds hus var värd för två internationella konferenser i början av juni, med nätverken ”Network for Dialogue” och ”European Policy Dialogue Forum”.

Deltagare från hela Europa träffades i Fisksätra/Nacka för att diskutera utmaningar och möjligheter för social integration av flyktingar och migranter i Europas städer och hur man kan motverka hatspråk.

KAICIID arbetar med interreligiös dialog för att stödja konfliktförebyggande och lösningar, arbetar för hållbar fred och social sammanhållning, främjar ömsesidig respekt och förståelse mellan olika religiösa och kulturella grupper och motverkar missbruk av religion för att rättfärdiga förtryck, våld och konflikter.

» Read more on KAICIIDs homepage

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner