En ny verksamhet, Guds Hus Akademi, kommer startas under 2023. Verksamheten i Guds Hus Akademi kommer bestå av en årlig konferensdag, samt deltagande i andra konferenser med relevans för arbetet.

Till Guds Hus Akademi kommer vi knyta flera samarbetspartners och genom dessa ges en bredd av målgrupper, en lokal relevans i Fisksätra, samt kompetens- och lokalresurs till konferenserna.

Den huvudsakliga inriktningen för Guds Hus Akademi kommer vara arbete mot islamofobi, antisemitism, kristofobi, xenofobi, samt arbete mot hatspråk och riktar sig i huvudsak till olika organisationer, målgrupper och aktörer i Sverige.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner