På den kristna pingsten, 19 maj kl 17.00, samlades vi i Fisksätra kyrka för Guds Hus årliga fredsbön, för 21 året. Muslimer, judar, kristna och människor av andra trostraditioner möttes i tal, sång och bön för fred i vår värld. Efter programmet var alla välkomna till en eftersamling med enkel förtäring.

Medverkade gjorde bl.a Ouisilla Ben Othman, Fredrika Gårdfeldt och Miriam Mosesson
Casper Wikström, piano, Emma Beskow, cello.

Tack till alla som kom och gjorde dagen så minnesvärd!

Samarbetet inleddes pingsten 2003 då ett 60-tal personer möttes till bön och andakt på fotbollsplanen i Fisksätra. Det blev begynnelsen för religionsdialogen i Fisksätra med många möten och samlingar i både kyrka och moské.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner