Guds Hus var inbjudna att medverka på KAICIIDs första Globala konferens om religionsdialog i Lissabon i Portugal 14-16 maj. Carl Dahlbäck medverkade och berättade om Guds Husarbetets transformativa effekter i lokalsamhället.

Huvudtalarna var höga religiösa och politiska ledare från hela världen. Temat var ”Transformative Dialogue” utifrån tre inriktningar: Inclusive Cities, Peacebuilding och Sacred Ecology.

Vi gläds åt att Guds Hus är en efterfrågad resurs i internationella sammanhang som visar på religionsdialog i praktiken.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner