På Järvaveckan 2024, som startade 29 maj och slutade 1 juni, fanns Guds Hus med tillsammans med Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS), Sveriges Interreligiösa Råd (SIR), Tillsammans för Sverige, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan Stockholms stift.

Vi fanns med med under namnet ”Tro på Järva” och tillsammans visade vi att människor av olika religioner kan stå sida vid sida och tillsammans arbeta för fredliga och inkluderande samhällen.

I vårt tält fanns representanter från olika trossamfund för att möta er besökare, svara på frågor och bidra till lärande om olika religioner.

Tack alla som kom!

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner