Övre från vänster: Pia-Sophia Passmark – Guds Hus, Andreas Holmberg – biskop i Stockholms stift, Maria Stenbom – Guds Hus, Carl Dahlbäck – kyrkoherde i Nacka församling, Kenneth Nordgren – rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Under från vänster: Johanna Carlsson – prästkandidat för Skara stift, Pia-Sophia, Maria, Magnus Aronson – fotograf, Pia-Sophia, Wanja Lundby-Wedin – första vice ordförande i kyrkostyrelsen, Maria.

Guds Hus ställde ut under Kyrkomötet i Uppsala 18-20 november 2019. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Vi fick möjligheten att prata med många ledamöter.

Temat på årets Kyrkomöte var ”undervisning” och vi pratade om alla grupper som kommer till Guds Hus i Fisksätra på studiebesök och workshops. Syftet med att ställa ut var att synliggöra det viktiga arbetet i Guds Hus, att svara på frågor och att göra Guds Hus mer känt för ledamöterna.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner