Från vänster
Övre: Maria Stenbom – Guds Hus, Pia-Sophia Passmark – Guds Hus, Wanja Lundby-Wedin – första vice ordförande i kyrkostyrelsen, Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, Maria, Stefan Herczfeld – Guds Hus.
Undre: Maria och Pia-Sophia, Eva Brunne – biskop i Stockholms stift, Martin Modéus – biskop i Linköpings stift, Pia-Sophia, Johan Boj Garde – präst i Linköpings domkyrkoförsamling.

Guds Hus ställde ut under Kyrkomötet i Uppsala 19-21 november 2018. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Vi fick möjligheten att prata med många ledamöter, en del kände väl till Guds Hus arbete, för andra var det en första bekantskap.

Syftet med att ställa ut var att synliggöra det viktiga arbetet i Guds Hus, att svara på frågor och att göra Guds Hus mer känt för ledamöterna. Vi fick också några nya ekonomiska stödjare bland ledamöterna, vilket vi är väldigt glada över.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner

Stöd Guds Hus
Du kan bidra på många sätt

» Ge en gåva

» Bli Månadsgivare

» Bli Vänföretag