Illustrationer från Lisas examensarbete

Lisa Lundmark studerar till trädgårdsmästare på Gunnebo slott och trädgårdar utanför Göteborg. Hon kontaktade Guds Hus när det var dags för henne att skriva examensarbete, hon ville skriva om trädgård inom olika religiösa traditioner.

Lisa har tidigare arbetat några trädgårdssäsonger på Nacka kyrkogårdsförvaltning och har även en kandidatexamen i religionshistoria från Uppsala universitet. Så hon har en del kunskap om religion som hon ville kombinera med sin pågående trädgårdsutbildning.

Inom ramen för sitt examensarbete ritade Lisa ett förslag på en trädgård till Guds Hus på Fredstorget i Fisksätra, med växtval och trädgårdselement ur kristna och muslimska traditioner, inspirerat av t.ex. islamiska trädgårdar, klosterträdgårdar m.m. men ”anpassad till platsen, klimatet och samfundens behov”.

Guds Hus är väldigt glada över Lisas arbete och hoppas kunna förverkliga hennes förslag på trädgård i någon utsträckning när Guds Hus är byggt.

» Ladda ned och läs hela examensarbetet


Lisa Lundmark

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner