Där människor möts

Guds Hus är ett fredsbygge i samarbete mellan Muslimernas förening i Nacka, Stockholms Katolska stift och Svenska kyrkan, Nacka församling. Vi vill med Guds Hus visa att fred är vägen till den verklighet som är framtiden. Vi vill också visa att vara olika är en rikedom när vi ser en broder och en syster i dem vi möter. Var med och stöd Guds Hus du också!

Behövs Guds Hus?

Varför samarbeta?  Är det här inte sammanblandning av religioner? Vem ska betala?
Här kan dina frågor finna svar.

Ett Guds Hus för människor

Tre trossamfund i Fisksätra – muslimer, katoliker och protestanter – vill bygga ett Guds Hus genom att binda ihop Fisksätra kyrka med ett nytt glasat innetorg och en ny moské. Nu samlar vi in pengar från alla som vill bidra till fred och samexistens mellan religioner.

Här möts hela världen

I Fisksätra har världen fört människor och nationer närmare varandra. Bland de 8.000 invånarna finns människor med rötter i ett åttiotal olika länder. Guds Hus och dess verksamhet vill vara ett bidrag till att öka tilliten, kunskapen och respekten för varandra. Där spelar de religiösa samfunden en mycket viktig roll för en positiv utveckling.

Work Sans

Libre Franklin

Rubik

Alegreya Sans

Nunito Sans

Raleway

Heebo

Biryani

Open Sans

Montserrat