House of One i Berlin kommer att innehålla en kyrka, en moské och en synagoga. De tre gudstjänstrummen binds samman av en central samlingssal. Sedan 2011 pågår det här arbetet med att få till stånd en gemensam byggnad i centrala Berlin. Syftet är att skapa en plats för möten och dialog samt visa de tre religionernas betydelse i Berlin och Tyskland.

Guds Hus gratulerar våra vänner i House of One i Berlin som kommer få motsvarande 100 miljoner kronor från staden Berlin och hösten 2018 fick de även löfte om 100 miljoner kronor från den tyska staten. Alltså 200 miljoner kr i stöd (20 miljoner euro). Fantastiskt!

Så här skriver de själva om de två stora bidragen:

10 million Euro from the Berlin House of Representatives
”A nice success: the last hurdle has been taken, yesterday the committee of the Berlin house of representatives has agreed to the 10 million euros for the construction of the House of One. With this support we are walking couragesly and hopefully towards the #Groundbreaking2020.” (2019-03-28) Läs mer »

10 million Euro from the Federal Government
”Important step for financing of interreligious House of One in Berlin. The Foundation House of One – Bet- und Lehrhaus receives 10 million Euro from the Federal Government for the construction of the planned interreligious sacred building in the heart of Berlin. This was decided by the Bundestag when it adopted the budget for 2019 in its second and third readings this Friday.” (2018-11-23) Läs mer »

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner