Ett gemensamt hus för judar, kristna och muslimer

Sen 2011 pågår arbetet med att få till stånd en gemensam byggnad för judar, kristna och muslimer i centrala Berlin. Syftet är att skapa en plats för möten och dialog samt visa de tre religionernas betydelse i Berlin och Tyskland.

”House of One”, som byggnaden kallas, kommer att innehålla en synagoga, en kyrka och en moské. De tre gudstjänstrummen binds samman av en central samlingssal. Överst på byggnaden, som blir över 40 meter hög, uppförs en pelarhall med utsikt över det klassiska Berlin.

Byggnaden, som är kostnadsberäknad till 43,5 miljoner euro, kommer att uppföras på samma plats där en av Berlins äldsta kyrkor, Sankt Petri kriche, var belägen. Kyrkan förstördes under andra världskriget men blev aldrig återuppbyggd. En insamling pågår för att finansiera House of One. Hittills har över 8,6 miljoner euro samlats in med givare från över 50 länder.

En grupp från Guds Hus i Fisksätra besökte Berlin våren 2015 och träffade företrädare för House of One. Arbetet var då relativt nystartat. Tomten där House of One skulle byggas var en öde grusplan. Idag finns en paviljong på plats som markerar byggnadens centrum. Vidare har de tre gudstjänstrummen markerats på tomten runt paviljongen.

När Nacka församling genomförde en församlingsresa till Berlin och Wittenberg i april i år blev det tillfälle att besöka paviljongen. Imamen Osman Örs och teologen Frithjof Timm, båda aktiva i House of One, sa att de såg positivt på byggplanerna. House of One har planerats så att det uppförs stegvis. Man räknar med att börja bygga den första delen under 2019.

– Lars-Erik Olsson

Läs mer om House of One på www.house-of-one.org

Bild med modellcollage på Petriplatz: © Kuehn Malvezzi

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner