Bilder från andra dagen av fyra på Järvaveckan under namnet ”Tro på Järva – religioner för fred och inkludering”. Guds Hus är med i ett tält i samarbete med bl.a. IRiS och Fryshuset Tillsammans för Sverige.

På torsdagen var det seminarium på temat ”Unga och religion i morgondagens Sverige”, med biskop Andreas Holmberg som moderator som följdes av mingel, möten och mat i tältet.

På fredagen var det seminarium på temat ”Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa”, med Sofia Rosshagen som moderator.

Guds Hus anordnade även ett interreligiöst quiz som var uppskattat.
Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner