Guds Hus gästades den 12 oktober 2018 av den välkända Koran-recitatören sheikh Muhammad Saad Nomani från Medina. Han är känd i den islamska världen för sin vackra röst och sin unika förmåga att återge Koranens recitation. I Fisksätra kyrka reciterade han en del av den nittonde suran om Maryam, Maria Jesus moder.

Hans unika gåva upptäcktes när han var fyra år och han har förmågan att läsa som mer än 99 olika qurra och imamer, inklusive imamerna från de två heliga moskéerna i den muslimska världen i Makkah och Madinah.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner