Kvinnliga förebilder i tro var rubriken när Guds Hus vänförening anordnade sin första kvinnolunch. Tjugotalet kristna och muslimska kvinnor samlades i Fisksätra kyrka söndagen den 15 september för att samtala om kvinnor vi har mött och kvinnor som vi önskar ha fått möta, men som alla har betytt något för oss. Vi fick bl a höra om Khadidja och Fatima, om Ester och Maria (Maryam), en konfirmationspräst, en nunna och en farmor.

Vi började med en enkel lunch följt av samtal, erfarenhetsutbyte och skapande workshop.

Och när det var slut kom frågan ”när ses vi nästa gång?”. Den frågan hoppas vi snart få återkomma med svar på!

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner