Vilken succé den blev, vår kvinnolunch i februari! Ett 50-tal kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund samlades kring god pakistansk mat och frågorna ”Vad får dig att känna trygghet? Hur kan vi hjälpa varandra att känna trygghet? Hur kan samhället göra så att vi kan känna oss trygga?”

Sedan fick vi berätta för varandra vad som kommit fram i grupperna. Många uttryckte att man känner sig trygg i Fisksätra, eftersom det är en liten ort där många känner varandra.

Några röster om vad som ger trygghet och hur vi kan hjälpa varandra att känna trygghet:
Att vi hälsar på varandra, ser varandra. Bry oss om varandra, våga fråga om någon verkar må dåligt, även om känsliga frågor som våld i hemmet. Vara lyhörd och närvarande i mötet med andra.
Vara snäll i sin kommunikation med andra, inte ge uttryck för fördomar. Visa respekt, inte vara rasistisk och xenofobisk – se att vi alla är människor med ett hjärta, även om vi är olika. Acceptera olikheter.
Meningsfulla aktiviteter för ungdomar
Fler kulturella möten, att vi besöker varandras Guds hus
Politiker måste lyssna till människor, observera vad som händer för att förstå vad de verkliga problemen är.
Samhället måste ta ansvar, allt kan inte ligga på familj och olika organisationer – men alla behöver också ta ansvar, vi hjälps åt!

Tack alla som kom och var så engagerade, och tack Tina som tog ett stort ansvar i att rodda det hela!

 

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner