Katolska, muslimska och lutherska kvinnor träffades under en trevlig sopplunch i Fisksätra kyrka den 21 november. De samtalade om kvinnliga förebilder i tron.

Några kvinnor ur Vänföreningens styrelse berättade om verksamheten och varför de valt att engagera sig i Guds Hus!

 

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner