Johan Pehrson, Sveriges arbetsmarknads- och integrationsminister, gjorde 23 augusti ett besök i Guds Hus. Hans besök startade i Fisksätra kyrka, där vi fick tillfälle att presentera Guds Hus breda verksamhet och dess visioner för framtiden. Vi diskuterade de olika initiativen och arbetena som Guds Hus driver för att främja samhällsengagemang och social sammanhållning.

Efter presentationen i kyrkan, flyttade mötet till moskén för att fortsätta dialogen. Här fokuserade samtalet på vikten av samverkan i arbetet för fred och integration. Det blev också ett tillfälle att diskutera de nyligen skedda koranbränningarna, som har väckt starka reaktioner och behovet av att hantera dessa kränkningar på ett konstruktivt sätt.

Ministerns besök underströk vikten av dialog och ömsesidig förståelse i samhället. Det var en möjlighet att visa hur Guds Hus aktivt arbetar för att skapa en inkluderande och hållbar framtid för alla, oavsett bakgrund eller tro. Med fokus på dessa centrala frågor, fortsätter Guds Hus sitt arbete för att bygga broar mellan olika grupper i samhället och bidra till en fredligare och mer harmonisk värld.

Här är ett utdrag från vad Johan Pehrson sade till TV4 och SVT under besöket i Guds Hus: