Här möts hela världen!

I Fisksätra har världen fört människor och nationer närmare varandra. Bland de 8.000 invånarna finns människor med rötter i ett åttiotal olika länder. Globaliseringen och flyktingströmmar gör att Sverige och världen förändras. Muslimer och kristna möts, bor och lever tillsammans.

Mångfalden både utmanar och inspirerar. Med Guds Hus vill vi vara med och bestämma riktningen på förändringen. Guds Hus vill vara ett bidrag till att öka tilliten och respekten för varandra i samhället.

Guds Hus värdegrund är ett etiskt styrdokument för vårt arbete. Läs värdegrunden här »

Sverige och världen förändras. Muslimer och kristna möts, bor och lever tillsammans.
Med Guds Hus vill vi vara med och bestämma riktningen på förändringen.

Avspark för religionsmöten

I många år har kristna och muslimer samverkat i Fisksätra. Det mer organiserade samarbetet inleddes pingsten 2003 då ett 60-tal personer från Nacka församling och Muslimernas förening i Nacka möttes till bön och andakt på fotbollsplanen. Det blev avsparken för religionsdialogen med regelbundna samtal och samlingar i både kyrka och moské.

S:t Konrads katolska församling har under flera år firat sin söndagsmässa i Fisksätra kyrka och anslöt 2008 tillsammans med Stockholms Stadsmission till samarbetet i samband med att Råd- och Stödcentret Källan startades.

Avspark för religionsmöten

I många år har kristna och muslimer samverkat i Fisksätra. Det mer organiserade samarbetet inleddes pingsten 2003 då ett 60-tal personer från Nacka församling och Muslimernas förening i Nacka möttes till bön och andakt på fotbollsplanen. Det blev avsparken för religionsdialogen med regelbundna samtal och samlingar i både kyrka och moské.

S:t Konrads katolska församling har under flera år firat sin söndagsmässa i Fisksätra kyrka och anslöt 2008 tillsammans med Stockholms Stadsmission till samarbetet i samband med att Råd- och Stödcentret Källan startades.

Tre trossamfund under samma tak

Namnet Guds Hus fick religionsdialogen år 2009. Då inleddes processen att fördjupa samarbetet genom att etablera en mötesplats i en gemensam byggnad för kristna och muslimer.

Till den befintliga kyrkobyggnaden som redan står på Fisksätra torg skall en utbyggnad med ett glasat inomhustorg och tillbyggnad med en moské uppföras. Moskén skall bekostas och drivas av Stiftelsen Fisksätramoskén och det glasade inomhustorget skall bekostas och drivas av Nacka församling.

Inomhustorget, ”Fredstorget”, öppnar med sin transparens i väggar, tak och golv upp för möten människor emellan. Innanför och utanför.

Guds Hus syftar till att skapa ännu fler och olika slags mötesplatser där människor oberoende av tro eller livsåskådning får möjlighet att upptäcka hur mycket vi har gemensamt. På avstånd kan fördomar lätt bevaras och växa. Det är först när vi människor möts som vi skapar de bästa förutsättningarna för att kunna respektera det annorlunda hos andra och glädjas över olikheterna.

» Läs mer om byggnaden

Det är först när vi människor möts som vi skapar de bästa förutsättningarna för att kunna respektera det annorlunda hos andra och glädjas över olikheterna.

Möten istället för murar

Guds Hus vill vara en mötesplats där människor oberoende av tro eller livsåskådning får möjlighet att upptäcka hur mycket människor av olika traditioner har gemensamt. Först när människor möts finns de enda förutsättningarna för att respekt för det annorlunda och glädje över den egna traditionen, ska kunna utvecklas.

Syftet med byggnaden är att skapa en sådan naturlig mötesplats där dagens befintliga verksamheter kan fördjupas och utvecklas ytterligare.

Möten istället för murar

Guds Hus vill vara en mötesplats där människor oberoende av tro eller livsåskådning får möjlighet att upptäcka hur mycket människor av olika traditioner har gemensamt. Först när människor möts finns de enda förutsättningarna för att respekt för det annorlunda och glädje över den egna traditionen, ska kunna utvecklas. Syftet med byggnationen att skapa en sådan naturlig mötesplats där dagens befintliga verksamheter kan fördjupas och utvecklas ytterligare. (När vi delar också tak…)

Mitt i samhället och världen

Guds Hus arbete bidrar till integration och innanförskap i det svenska samhället och visar på religionen som en resurs i samhället. Det symboliska fredsvärdet i detta framåtsyftande samarbete behövs i vår tid.

Guds Hus ska byggas på Fisksätra torg, mitt i samhället och nära allas vardag. Med möjligheter för möten som både berikar och utmanar, eller stunder av stillhet och återhämtning mitt i varje-dags-liv.

Guds Hus visionära arbete väcker intresse och inspirerar långt utanför Fisksätra och Sverige. De många studiebesöken genom åren från organisationer, skolor och politiker visar på stor attraktionsförmåga för dem som önskar ta del av erfarenheterna av samarbete över kultur- och religionsgränser.

Guds Hus är deltagare i ett integrationsprojekt för nyanlända tillsammans med religionsdialogcentret KAICIID i Wien och har även inbjudits till konferenser och samverkan med dem genom åren.

I Berlin finns ett liknande projekt med namnet House of One. Liksom Berlin historiskt blev platsen där murar revs, river vi nu i Fisksätra murar och bygger en grund för möten människor emellan istället.

Vi arbetar för främlingsvänlighet och för att stärka religionsfriheten i en tid av polarisering där rasistiska värderingar får utrymme i offentligheten. Guds Hus visar på religionernas fredsbudskap i läran om den gyllene regeln och alla människors lika värde. Gör inte skillnad på människor!

Insamling pågår!

Tillsammans bygger vi Guds Hus. I insamlingen till Guds Hus som har pågått sedan 2015 ges allmänheten – privatpersoner såväl som organisationer och företag – möjlighet att bidra till uppförandet av ut- och tillbyggnationen.

Muslimernas förening i Nacka
Nacka församling, Svenska kyrkan
Stockholms katolska stift

Insamling pågår!

Tillsammans bygger vi Guds Hus. I insamlingen till Guds Hus som har pågått sedan 2015 ges allmänheten – privatpersoner såväl som organisationer och företag – möjlighet att bidra till uppförandet av ut- och tillbyggnationen.

Muslimernas förening i Nacka
Nacka församling, Svenska kyrkan
Stockholms katolska stift

Stöd arbetet för Guds Hus

Du kan bidra –  med pengar, tid eller engagemang. Ge enkelt en gåva via swish, eller bli månadsgivare och bidra regelbundet. Som företag eller organisation kan ni bli företagsvänner och göra stor skillnad. 

Håll dig informerad

Låt oss berätta vad som händer, så kan du berätta för andraI nyhetsbrevet berättar vi hur arbetet fortskrider och bjuder in till olika aktiviteter.

Nyhetsbrevet skickas ca 2–4 gånger per år. Du kan när som helst säga upp prenumerationen med ett enkelt klick.

Läs tidigare nyhetsbrev här »

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner