Guds Hus Råd & stödcenter är ett samarbete mellan Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms katolska stift. De flesta aktiviteter sker i Fisksätra kyrka.

Syftet med verksamheten är att ge deltagare bättre förutsättningar till integration och inkludering i det svenska samhället och därigenom motverka social utestängning och segregation i Fisksätra.

Råd & stödcentret vill tillvarata religionen som en resurs i det sociala arbetet. Hit är alla välkomna oavsett vem man är eller varifrån man kommer. Arbetet i Råd & stödcenter ser vi som en naturlig konsekvens av våra religiösa övertygelser, att leva i kärlek och omtanke till våra medmänniskor.

Verksamheter

I Guds Hus Råd & stödcenter kan man få rådgivning, språkträning, hjälp med myndighetskontakter och möjlighet att delta i en mängd olika gruppverksamheter som syftar till att stärka människor som lever i olika slags utsatthet. Idag samlar verksamheten flera hundra människor under en vanlig vecka. Råd & stödcenter arbetar med nedanstående aktiviteter inom fyra huvudområden: Kunskap, Stöd, Sysselsättning, Opinionsbildning.

Juridisk rådgivning
Samtalsstöd; vägledare, imam, präst
Samhällskunskap
Hjälp i kontakt med myndigheter
Tolkhjälp vid behov
Gruppaktiviteter; tex skapande, bild, textil
Svenskundervisning
Söka jobb
Länk mellan sökande och bostadsmarknaden
Praktikplatser

Föräldrastöd
Volontärarbete
Föreläsningar
Temaveckor
Studiebesök
Sommaraktiviteter
Fester vid högtider
Opinionsbildning
Publikationer
Interreligiöst bönerum

Veckoschema

Våren 2024 ser verksamheterna ut så här i Fisksätra kyrka:

Råd och stöd – boka samtal

Alla vardagar
Det går bra att boka samtal, stöd eller hjälp med mat och basbehov till alla vardagar. Boka samtal och vägledning för dig som söker stöd i utmanande livs- och integrationsfrågor.

Boka då med Jenny, Magnus, Joao, Susanna, Tina, Gunilla eller Masih.

Råd och stöd, drop-in
Måndag kl 14.00-16.00
Här kan du få hjälp från Guds Hus Råd och stöd med kläder, mat och samtal. Ingen bokning behövs.
Kontakt: João Alho

Råd och stöd – boka samtal
Onsdag kl 13.00-15.00
Fredag kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Bokningar kan göras till alla vardagar (se ovan), men vi har några fasta tider också. Boka samtal med möjlighet till stöd med basbehov.
Bokning: João Alho

Svenskundervisning
Måndag kl 10.30
En våga tala svenskakurs för dig som är nyanländ eller har bott ett tag i Sverige. Vi ser till gruppens kunskaper och jobbar utifrån dessa.
Ansvarig: Tina Sundstöm Engelhart

Spanska-svenska träning
Måndag kl 16.00
Ansvarig: João Alho

Samhällsgrupp
Tisdag kl 10.30-11.30
För nyanlända som vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Här kan du få hjälp med blanketter m.m.
Kontakt: Susanna Walther

Välkomna!

Kontaktlista

Fisksätra kyrka, Fisksätra torg 19, 133 41 Saltsjöbaden, 08-546 061 83
Fisksätra moské, Mörtgatan 16, 133 43 Saltsjöbaden

Jenny Westling

Vikarierande verksamhetsledare, präst
Språk: svenska, engelska
072-228 98 06
 jenny.westling@svenskakyrkan.se

João Alho

Projektledare På egna ben
Språk: svenska, portugisiska, spanska, italienska, engelska, franska
 073-540 59 71
 joao.alho@svenskakyrkan.se

Susanna Walther

Handläggare myndighetsärenden
Språk: svenska, slovakiska, tjeckiska, ryska, tyska, italienska, engelska
 070-898 58 07
 susanna.walther@katolskakyrkan.se

Tina Sundström Engelhart

Pedagog
Språk: svenska, engelska, tyska, franska, arabiska
 072-579 98 57
 tina.sundstrom@svenskakyrkan.se

Magnus Helmner

Diakoniassistent, volontäransvarig
Språk: svenska, engelska
 0730-69 88 40
 magnus.helmner@svenskakyrkan.se

Masih Haidari

Vägledare
Språk: svenska, norska, engelska, persiska, dari, pashto
 072-223 59 77
masih.haidari@svenskakyrkan.se

Gunilla Moshi

Diakon
Språk: svenska, engelska
 073-098 34 97
 gunilla.moshi@svenskakyrkan.se

Stöd arbetet för Guds Hus

Du kan bidra –  med pengar, tid eller engagemang. Ge enkelt en gåva via swish, eller bli månadsgivare och bidra regelbundet. Som företag eller organisation kan ni bli företagsvänner och göra stor skillnad. 

Håll dig informerad

Låt oss berätta vad som händer, så kan du berätta för andraI nyhetsbrevet berättar vi hur arbetet fortskrider och bjuder in till olika aktiviteter.

Nyhetsbrevet skickas ca 2–4 gånger per år. Du kan när som helst säga upp prenumerationen med ett enkelt klick.

Läs tidigare nyhetsbrev här »

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner